Novice

 

26. Občni Zbor Združenja CVB

 

Sklicujemo 26. redni Občni Zbor Združenja CVB, ki bo v sredo 23.06.2021 ob 10.00 uri v Gostišču Portal, Zaloška 110, Ljubljana

Izvleček iz dnevnega reda:

- Strokovno predavanje: »Živeti aktivno in zadovoljno po kapi ter ostati povezan z drugimi«

- Poročila o delu za leto 2020

- Vsebinski in finančni plan dela za leto 2021

- Projekti, razpisi, predavanja, fizioterapija, obnovitvena rehabilitacija, ... 

- Možganska kap - med izzivi in možnostmi

- Vseslovenska ekskurzija 2021

- Glasilo Kapnik


Strokovno predavanje: »Živeti aktivno in zadovoljno po kapi ter ostati povezan z drugimi«


Vse novice