Novice

 

Evropska kartica ugodnosti za invalide

 

Z invalidsko kartico ugodnosti za invalide bodo invalidi v državah EU lahko uveljavljali komercialne popuste, ki so jim na voljo v posameznih državah. 

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/osebe-s-posebnimi-potrebami/kartica-ugodnosti-za-invalide

NAVODILA: Zahtevo za pridobitev kartice oddate osebno na katerikoli upravni enoti. 

VLOGA: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV EU KARTICE UGODNOSTI ZA INVALIDE 

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3248

OBRAZEC: Zahteva za uveljavljanje EU kartice ugodnosti za invalide - Invalidske kartice ugodnosti 

S kartico lahko upravičenci uveljavljate različne ugodnosti in komercialne popuste. 

https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/15011/file-content 

ZA ODDAJO VLOGE POTREBUJETE 

- odločbo o invalidnosti ali telesni okvari 

- fotografijo velikosti 35 mm x 45 mm

vir: Ministrstvo za javno upravo, e-uprava.gov.si

Vse novice