Novice

 

Ustanovljena je Zveza organizacij pacientov ter uporabnikov zdravstvenih in socialnih storitev Slovenije

 

Združenje bolnikov s CVB Slovenije se je odzvalo povabilu k sodelovanju v iniciativni skupini za ustanovitev krovne zveze organizacij pacientov Slovenije. Ustanovna skupščina je bila 14.6.2022 v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije. Ustanovitev zveze, statut in organe novoustanovljene Zveze je podprlo 26 ustanovnih članic, med njimi tudi naše Združenje CVB Slovenije. Za predsednico Zveze organizacij pacientov je bila soglasno potrjena Štefanija Lukič Zlobec.

»Krovna zveza organizacij pacientov je ustanovljena zato, da se bo slišal glas pacientov, kajti v vlogi pacienta se bo slejkoprej znašel vsak med nami. Prav je, da skupaj z zdravstveno stroko v dialogu iščemo rešitev, ki bo boljša za obe strani, tako za paciente kot tudi za celotni zdravstveni sistem«.

V upravni odbor je bila izvoljena tudi naša članica Lara Slivnik. Iskreno ji čestitamo k imenovanju. Želimo, da bo preko Zveze organizacij bolj slišan tudi naš glas k izboljšanju celovite obravnave bolnikov po možganski kapi. Imamo priložnost, da povemo svoje stališče in pripravimo vizijo kaj potrebujejo bolniki in svojci za kakovostno življenje z boleznijo. Škoda bi jo bilo zamuditi, vendar je odgovornost in moč v skupnem delu, saj posameznik ne more veliko.

Vse novice