NASLOVNICA
OSNOVNI PODATKI
POSVETOVALNICE
SPOROČILA
GLASILO KAPNIK
PUBLIKACIJE
STROKOVNI ČLANKI
FOTOALBUM
ZDRUŽENJE BOLNIKOV S
CEREBROVASKULARNO
BOLEZNIJO SLOVENIJE
[Naročila] [Kontakt]
 

POSVETOVALNICE

DEŽURNI TELEFON ZDRUŽENJA
Vsak torek od 14.15 do 15.00
Tel.: 01 47 58 251, 01 47 58 303 (prim. Tatjana Erjavec, dr.med.)
REHABILITACIJSKA POSVETOVALNICA ZA MOŽGANSKO KAP
Januar - junij, september - december.
Vsak torek od 14.15 do 15.00 ure in po potrebi
Pisarna: Združenje CVB, Linhartova 51, 1000 Ljubljana
© Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije